Cele projektu

  • edukacja kulturalna – zdobycie  umiejętności z zakresu fotografii i realizacji filmów, jako skutecznych narzędzi sprzyjających rozwojowi dialogu międzykulturowego
  • aktywizacja kulturalna młodego pokolenia – realizacja wspólnych działań artystycznych w nowoczesnej formie, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi
  • prezentacja kultury polskiej w Norwegii i norweskiej w Polsce (zwiększenie zrozumienia różnorodności kulturowej i wzmocnienie dialogu międzykulturowego)
  • wzmocnienie stosunków dwustronnych między partnerami – wymiana doświadczeń

Projekt to szansa na przełamanie barier, jakie stanowią różnice w statusie majątkowym Polaków i Norwegów dla realizacji wspólnych działań artystycznych i poznawania kultury obu krajów. Projekt uświadomi Polakom ich wielokulturową historię (często zapomnianą lub przemilczaną) i odkryje ją dla Norwegów. Projekt pozwoli udokumentować ślady kultury niemieckiej i żydowskiej w Wielkopolsce, ale też ma spowodować dyskusję o poszanowaniu dziedzictwa kulturowego. Efekty warsztatów odbywających się w Norwegii będą głosem nie tylko w dialogu międzykulturowym uczestników, ale także w prowadzonej w Norwegii debacie o korzyściach i stratach wynikających z polityki imigracyjnej i w jej konsekwencji wielokulturowości norweskiego społeczeństwa

Filmy i prace fotograficzne zostaną zrealizowane pod profesjonalną opieką artystyczną, na wysokim poziomie technicznym i artystycznym

Zakres geograficzny projektu obejmie obszar Norwegii i Polski (ogólnokrajowa skala rekrutacji uczestników oraz realizacji wydarzeń merytorycznych – warsztatów, wystaw fotograficznych, prelekcji, prezentacji i przeglądów filmowych).  Wydarzenia w ramach projektu odbędą się w Norwegii (Deichmanske Bibliotek i Barne-og Ungdomssentetet w  Oslo, plenery fotograficzne w okolicach Oslo) oraz w Polsce (ośrodki współpracujące ze Stowarzyszeniem Jarocin XXI w Wielkopolsce, z Filmforum na Mazowszu i Stowarzyszeniem In-ni na Śląsku).