Informacje

OD POMYSŁU DO REALIZACJI

Warsztaty Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii to wyjątkowa okazja, by pod okiem mistrzów przejść całą drogę powstawania filmu – od pomysłu do realizacji filmów krótkometrażowych.

Uczestnicy zdobędą  praktyczną wiedzę filmową z zakresu podstaw reżyserii, przygotowania tekstu scenariuszowego, realizacji obrazu filmowego, aktorstwa, montażu i postprodukcji.

Językiem wykładowym warsztatów będzie język angielski.

WIELOKULTUROWOŚĆ

Tematy filmów realizowanych w ramach warsztatów wyłonione zostaną z pomysłów nadesłanych przez uczestników. Powinny one oscylować wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą multikulturowością, gdzie najważniejszym założeniem jest promowanie wartości związanych ze wspólnym funkcjonowaniem różnych grup etnicznych, społecznych i religijnych.

Nadsyłane przez uczestników pomysły na film powinny koncentrować się na problemach funkcjonowania jednostki we współczesnym świecie, dotykać autentycznych emocji i prezentować wielowymiarowych bohaterów.

ZGŁOSZENIA

W ramach warsztatów odbędą się dwa, równoległe kursy fabularne i jeden kurs dokumentalny.

Opłata akredytacyjna za udział w Warsztatach wynosi: 1.400 PLN dla uczestników z Polski lub 2.800 NOK (uczestnicy z Norwegii) i obejmuje:

  • koszty przelotu na trasie Polska-Norwegia, Norwegia-Polska,
  • zakwaterowanie,
  • udział we wszystkich wydarzeniach objętych programem
  • wyżywienie.

Do udziału w warsztatach może zgłosić się każda osoba pełnoletnia, która prześle organizatorom FORMULARZ UCZESTNICTWA (DOC / PDF ), list motywacyjny i pomysł na film krótkometrażowy (fabularny lub dokumentalny) do dnia 30 czerwca 2015 r. na adres:

Stowarzyszenie FILMFORUM
ul. Mińska 25 – bud. 8
03-808 Warszawa
(Soho Factory)

z dopiskiem „AKADEMIA FILMOWA 2015”
oraz w formie elektronicznej (format: WORD/PDF) na adres: biuro@filmforum.pl

Zapoznaj się z Regulaminem warsztatów filmowych.

NORWEGIA W POLSCE

NORWESKO-POLSKA AKADEMIA FILMU I FOTOGRAFII jest kompleksowym programem edukacyjno-kulturalnym, którego celem jest prezentacja kultury polskiej w Norwegii i norweskiej w Polsce.

Projekt jest finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych w ramach programu: „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”, oraz współfinansowany przez Gminę Jarocin i Polski Instytut Sztuki Filmowej.