Zgłoszenie

Dokładnie wypełniony FORMULARZ UCZESTNICTWA (DOC / PDF ) wraz z listem motywacyjnym i pomysłem na scenariusz filmu krótkometrażowego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie FILMFORUM
ul. Mińska 25 – bud. 8,
03-808 Warszawa
(Soho Factory)
z dopiskiem „AKADEMIA FILMOWA 2015”

oraz wysłać droga mailową: biuro@filmforum.pl
(w temacie wiadomości należy wpisać: “ZGŁOSZENIE – AKADEMIA FILMOWA”)

>>> POBIERZ REGULAMIN WARSZTATÓW FILMOWYCH (PDF)
>>> POBIERZ FORMULARZ UCZESTNICTWA (DOC)
>>> POBIERZ FORMULARZ UCZESTNICTWA (PDF)