Geneza

Projekt jest efektem dotychczasowych wspólnych działań osób zaangażowanych w jego realizację – członków stowarzyszenia JAROCIN XXI z mieszkającymi w Oslo fotografikami Michałem Wasążnikiem (zrealizowana wystawa i  wydawnictwo), Pawłem Arczewskim (dwie edycje warsztatów filmowych w Jarocinie), Polskim Klubem Fotograficzno-Turystycznym w Oslo (zrealizowana wystawa fotograficzna w Jarocinie) oraz wykładowcą sztuki filmowej w Oslo Marcelem Kraftem (wydarzenia filmowe w Polsce i Norwegii). Przy okazji realizacji tych projektów zrodził się pomysł na podjęcie próby pokazania Polakom wielokulturowej Norwegii, kraju kojarzonego w Polsce jedynie z kulturą skandynawską. Projekt ma zwrócić uwagę, że w konsekwencji wydarzeń historycznych (np. II wojna światowa) i polityki imigracyjnej państwa, Norwegia stała się krajem multikulturowym, w którym kultury różnych narodów funkcjonują obok siebie, przenikają się i łączą. Swój udział w kreowaniu różnorodnej kultury Norwegii mają także osoby pochodzące z Polski (m.in. jazzman Jan Garbarek, fotograf Michał Wasążnik, filmowcy – Marcel Kraft i Igor Devold). Jednak to, co najbardziej zaskakuje Polaków w Norwegii to jej wielokulturowość, którą – po głębszej analizie – można dostrzec również w historii polskich miast (np. w Jarocinie). W Polsce możemy odnaleźć wiele śladów obecności ludności i kultury żydowskiej, liczne miejsca związane z zamieszkiwaniem tego terenu przez Niemców, osady Holenderskie. W chwili obecnej polskie przejawy wielokulturowości są jednak niezwykle trudno dostrzegalne, gdyż w okresie PRL-u była ona skutecznie wymazywana z kart historii. Obecne realia stwarzają dobre warunki do odkrywania historii na nowo oraz jej przypominania i dokumentowania. Temu ma służyć Projekt, który poza uświadomieniem wielokulturowej historii Norwegii i Polski, pozwoli uczestnikom warsztatów (za pośrednictwem działań kulturalno-edukacyjnych) pozyskać umiejętności opowiadania o tym językiem filmu i fotografii. Dzięki tego rodzaju działaniom, skutecznym w docieraniu do młodego odbiorcy (film, fotografia, nowe technologie – atrakcyjne środki wyrazu, możliwość szerokiej dystrybucji), projekt będzie miał szansę stać się istotnym głosem w dialogu międzykulturowym.