O projekcie

Projekt to  kompleksowy program edukacji filmowej  i fotograficznej dla Polaków i Norwegów w wieku 16-50 lat (realizowany od kwietnia 2014 do kwietnia 2016). Założeniem projektu jest poznanie, udokumentowanie (wizyty studyjne, plenery, warsztaty) i zaprezentowanie (wystawy, pokazy filmów) historii przemian kulturowych w obu krajach na przykładzie miast Wielkopolski (od miast trzech kultur – polskiej, niemieckiej i żydowskiej do miast monokulturowych) oraz Oslo (powstawanie miast różnorodnych kulturowo).

Ważne dla projektu będzie ukazania przenikania się kultury polskiej i norweskiej poprzez pokazanie za pośrednictwem filmu i fotografii historii pochodzącej z Jarocina rodziny Jana Garbarka – muzyka jazzowego z Norwegii oraz zaangażowanie do udziału w projekcie artystów z polskimi korzeniami mieszkających i tworzących w Norwegii.

Efekty realizacji projektu będą prezentowane w kilkunastu miejscach w  Norwegii i  Polsce w formie wystaw i projekcji filmowych oraz towarzyszących przeglądom retrospektyw kina polskiego i norweskiego.