Organizatorzy

STOWARZYSZENIE JAROCIN XXI

– prowadzenie kina Echo w Jarocinie – kompleksowa modernizacja obiektu, realizacja działań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (w tym edukacja filmowa dzieci, młodzieży i dorosłych, spotkania z twórcami filmowymi, szkolenia i warsztaty),

– projekty teatralne – organizacja spektakli, współpraca z najważniejszymi teatrami w kraju oraz ze sceną alternatywną, edukacja teatralna młodzieży i dorosłych (prowadzenie 2 grup teatralnych),

– projekty artystyczne – działania wystawiennicze, prowadzenie warsztatów malarskich dla dzieci i dorosłych,

– współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury (z bibliotekami: spotkania autorskie, z Instytutem Teatralnym: projekt “Teatr Polska”, z Towarzystwem Muzycznym: produkcja koncertów),

– organizacja wolontariatu – stowarzyszenie w wielu projektach korzysta z pracy wolontariuszy, budując w ten sposób potencjał instytucji;

BIBLIOTEKA DEICHMAN-MAJORSTEUN/DEICHMAN BIBLIOTEK  MAJORSTUEN

Deichmanske Bibliotek Majorsteun ma bogate doświadczenia w  realizacji różnego rodzaju projektów kulturalnych. Biblioteka posiada salę kinową, kilka razy w roku gości pokazy tematyczne – tzw. „Filmowe Tygodnie” – np. „Arabskie Dni”, „Francuski tydzień” czy „LGBT filmy”.

Biblioteka posiada przestrzeń wystawienniczą – na potrzeby wystaw fotograficznych  i  malarskich.

W 2010 Deichmanske Bibliotek Majorsteun współpracowała przy realizacji projektu kulturalnego z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej. W  ramach projektu pokazano polskie filmy, odbyła się wystawa fotografii oraz spotkania literackie.

Do Deichmanske Bibliotek Majorsteun przychodzi codziennie około 1000 osób, biblioteka zlokalizowana jest w bardzo mocno uczęszczanej części Oslo (w okolicy mieszka wielu Polaków). Poza regularną działalnością biblioteczną Deichmanske Bibliotek Majorsteun realizuje liczne projekty kulturalne, prowadzi grupy czytelnicze, grupy dyskusyjne, prelekcje i wykłady.

POLSKI KLUB FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNY W NORWEGII/DEN KLUBBEN FOR FOTOGRAFIOG TURISME

obszar działalności i doświadczenia w realizacji projektów w zakresie kultury:

Polski Klub Fotograficzno-Turystyczny jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi, których pasją są podróże oraz fotografia. Jego działalność została zainicjowana w 2007 roku, a od roku 2010 działa oficjalnie jako Polski Klub Fotograficzno-Turystyczny w Norwegii (Den Polske Klubben for Fotografi og Turisme)  i skupia obecnie około 40 osób. Celem jego działania jest rozwijanie zainteresowań związanych z fotografią i turystyką  oraz propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez organizowanie spotkań, wyjazdów, wycieczek, wystaw i prezentacji fotograficznych.

Podczas regularnych spotkań członkowie Klubu przygotowują wykłady na temat wybranych zagadnień fotograficznych, organizują wewnętrzne konkursy oraz wspólnie dyskutują o swoich pracach. Na spotkania zapraszani są także zawodowi fotografowie, którzy opowiadają o swojej pracy, prezentują zdjęcia i uczestniczą w dyskusjach na temat fotografii. W ramach działalności turystycznej Klub często organizuje wyjazdy, podczas których odbywają się plenery fotograficzne. Klub wielokrotnie organizował także otwarte kursy i warsztaty fotograficzne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Prace członków Klubu prezentowane są na coraz liczniejszych wystawach w Oslo. W roku 2010 Klub wziął udział w festiwalu mniejszości narodowych ERAS, pokazując wystawę „Polacy w Norwegii”.  W kolejnych latach zorganizowano kolejne wystawy o różnej tematyce, m in. „Polska, to za czym tęsknimy” „Podróże” oraz „Norwegia”, które można było zobaczyć w galeriach, bibliotekach w tym w Deichman Library, Domu Polskim oraz na stacji metra w Oslo.

W planach Klubu na przyszłe lata jest ciągłe doskonalenie swojego warsztatu oraz organizacja kolejnych kursów, warsztatów i wystaw dla coraz szerszego grona odbiorców.

CENTRUM KULTURY HOLMLIA/BARNE-OG UNGDOMSSEENTERET PA HOLMLIA AS

obszar działalności i doświadczenia w realizacji projektów w zakresie kultury:

Barne-og Ungdomssenteret pa Homlia AS jest instytucją działającą na rzecz młodzieży i tworzenia jej szans do rozwoju kulturalnego i twórczego. Działa na zasadzie sekcji tematycznych: filmu, fotografii, teatru itp. W projekcie „Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii” ze stroną polską współpracować będzie sekcja filmowo-telewizyjna (Mediaverksted) – istniejąca od 1993 roku i posiadająca duże doświadczenia w pracy z młodzieżą (prowadzi regularne zajęcia filmowe dla młodzieży z regionu) jak również i produkcji telewizyjnej i filmowej. W latach 2003-2005 Barne-og Ungdomssenteret pa Homlia AS brało udział w projektach z zakresu edukacji filmowej organizowanych w Polsce przez Filmforum (polską organizację współpracującą przy realizacji projektu).

W pracy z młodzieżą Barne-og Ungdomssenteret pa Homlia AS współpracuje z instytucjami wspierającymi dzieci i rodzinę (Dyrektorat do spraw Dzieci, Młodzieży i Rodziny, instytucją: „Statens barne-og familievern”), a w branży filmowej z Norweskim Instytutem Filmowym i  NRK (Norwegian Broadcast Corporation).