Program 2015

16.08 niedziela wieczorem Przylot (Uczestnicy z Polski)
Dzień 1 (17.08) Rano: Rejestracja uczestników i wprowadzenie do warsztatów. Wykład wprowadzający Damiana i Chrisa, prezentacja uczestników. Praca indywidualna i wybranie tematów.
Dni 2-5 (18-21.08) Poranne wykłady/prezentacje, praca indywidualna, wieczorne konsultacje/analiza
Dzień 6 (22.08) Ostateczna analiza, przygotowanie prezentacji, finałowa prezentacja slajdów. Podsumowanie warsztatów i kolacja.
Dzień 7 (23.08) Wycieczka do Horten – Dzień Fotografii w Muzeum Fotografii (nie obowiązkowe)

Sesje wykładowe będą obejmować przemowy dotyczące inspiracji, opowiadania obrazem, czytania, robienia, wybierania i edytowania fotografii ze specjalnym uwzględnieniem fotografii środowiska (architektury i krajobrazu) oraz ludzi w ich otoczeniu.

Warsztaty będą także zawierały sesje robocze w małych grupach.

>>Informacje do pobrania w formacie PDF